Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, hedeflenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümlerileri yer almaktadır.

Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkan sağlayacak şekilde, kendi içerisinde Bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında eğitim kurumunun uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Gökyüzü Eğitim ve Rehabilitasyon

Gökyüzü Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ‘nde öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçları göz önüne alarak; özel eğitim öğretmeni ve psikolog ile birlikte hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı ile her öğrencinin ayrı ayrı hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada yol gösteren eğitim plan ve programları belirlenir.

Birim Adı Tarih Saat
Eşleme Becerileri
Taklit Becerileri
Yönerge Takip Becerileri
Görsel Destek Kullanımı
Alıcı Dil Becerileri
İfade Edici Dil Becerileri
Oyun ve Müzik Becerileri
Özbakım Becerileri
Günlük Yaşam Becerileri
Motor Becerileri
Sosyal Beceriler
Okuma Yazma Becerileri
Matematik Becerileri

Hemen Ara