İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Kurumumuzda İşitme kaybı ve diğer nedenlerle konuşma problemi olan öğrencilerle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama, anlamsız-anlamlı sesler çıkarma, sözcük dağarcığını geliştirme, cümle kurma, artikülasyon çalışması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

İşitme engelli çocukların eğitiminde eğitimin verildiği ortamın gerekli şekilde düzenlenmesi çocuğun eğitimden ne derecede yarar sağlayacağını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle de kurumumuzda işitme engelli çocuklara; yalıtımın sağlandığı, uygun araç ve gereçlerin bulunduğu, velilerin yapılan çalışmaları izleyebilmeleri için oluşturulmuş kamera sistemlerinin bulunduğu bireysel ve grup odalarında eğitim verilmektedir

Koklear İmplant Programı

Koklear implant, hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren bir elektronik tıbbi cihazdır. Seslerin şiddetini yükselten işitme cihazlarının aksine, koklear implantlar beyne ses sinyalleri sağlamak için iç kulağın hasarlı parçalarının (koklea) işini yapar.

Cihaz takıldıdan sonra Eğtim ve Rehabilitasyon süreci başlamaktadır;

  • Cihaz Adaptasyonu: Çocuğun cihazı kabullenmesi ve tüm gün takması (uyku ve banyo dışında)
  • Dinleme Becerilerinin Gelişimi: Bu süreçte tüm sesler (müzik aletleri, hayvan sesleri, taşıt sesleri, doğa sesleri, ev araç gereç sesleri, doğa sesleri, çevresel sesler) tanıtılıp ayırt etme çalışmaları yapılacaktır.
  • Testler: Bu sürece  yönelik olarak çeşitli testler yapılacaktır.
  • Dil Gelişimi: Çocuğu yalına, düzeyine ve eksik becerilerine yönelik olarak alıcı dil, ifade edici dil ve dilin gramatik yapısını geliştirmeyi amaçlayan bir program yapılacaktır.
  • Akademik Beceriler: Bu süreçte bir yandan çocuğun sınıf düzeyine uygun olarak akademik beceriler desteklenecektir.
Birim Adı Tarih Saat
İşitme Eğitimi
Sosyal İletişim Becerileri
Okuma Yazma ve Anlama Becerileri
Matematik Eğitimi

Gökyüzü Eğitim ve Rehabilitasyon

Gökyüzü Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ‘nde öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçları göz önüne alarak; özel eğitim öğretmeni ve psikolog ile birlikte hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı ile her öğrencinin ayrı ayrı hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada yol gösteren eğitim plan ve programları belirlenir.

Hemen Ara