Hümeyra Göçmen

2020 / İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Mezunu

İş Deneyimi

2019 / stj. odyolog/  İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji Bölümü

2018 / stj. odyolog/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji Bölümü

Kongre Sempozyum Bilgileri

MED-EL Eğitim Sunumları

DDM Akademi ‘ Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’ Semineri

Cochlear Eğitim Akademisi ‘ Koklear İmplant ve İşitsel Rehabilitasyon’ Sempozyumu

Cochlear Eğitim Akademisi ‘Koklear İmplant Pediatrik Zor Vaka’ Semineri

TOKSUD Akademi ‘Koklear İmplant’ / ‘Çocuklarda İşitsel Rehabilitasyon -Değerlendirme- Algı-Terapi’/ ‘Bebeklikten Çocukluğa İşitme Ölçümleri’ / ‘Vestibüler Sistem Değerlendirmesi’ / ‘İşitsel İşlemleme Süreçlerine Giriş’ / ‘Ototoksisite’ / ‘ Tinnitus’ / ‘Geriatrik Odyoloji’ / ‘İşitme Cihazları’ / ‘Endüstriyel Odyoloji’

Yakın Doğu Üniversitesi ‘Pediatrik Odyoloji Sempozyumu

Opening Ceremony and 1st International Congress of the Mirko Tos Ear & Hearing Research Center & 4. International Congress of  Istanbul Audiology Innovative Approach in Ear & Hearing Research, Edirne,Türkiye

3. İşitme Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye

2. Ulusal İstanbul Odyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye

 

placeholder

Hemen Ara